Skip links

HMS

Brødrene Ødegård Maskindrift går aldri på akkord med kvalitet eller sikkerhet og HMS er vår viktigste prioritering.

HMS er alltid på dagsorden når nye oppdrag skal planlegges og vi tar alltid hensyn til det ytre miljøet når vi er ute på jobb. Våre ansatte skal oppleve å ha en trygg, trivelig og utviklende arbeidsplass og med sykefravær på under 1% kan vi trygt si vi har lykkes med det.

Systematisk HMS-arbeid er selve grunnlaget for et godt arbeidsmiljø og vi følger opp de ansatte med et kvalitetssikret HMS-system. Vårt HMS/KS-system er samlet i et elektronisk styringssystem som er skreddersydd og tilpasset vår bransje og vår bedrift. Systemet er omfattende og aktivt i bruk og det inneholder retningslinjer for helse-, miljø-, og sikkerhet, samt gode rutiner for kvalitetssikting. Revisjon av kvalitetssystemet gjennomføres minimum en gang i året.

Vår virksomhet er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste for å sikre, overvåke og trygge våre ansatte i deres hverdag. Det gjør oss godt rustet til å iverksette de tiltak som er nødvendig i enhver situasjon.

Brødrene Ødegård Maskindrift har sentral godkjenning for ansvarsrett og sertifikater for det utstyret vi benytter oss av. Vi er medlem i Maskinentreprenørenes forbund og godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinførerfaget gjennom OKAB.

Med dette viser Brødrene Ødegård Maskindrift at vi innehar den riktige kompetansen og erfaringen fra forskjellige fagområder og at vi følger strenge kvalitetssikringsrutiner.

Miljøfyrtårn

Brødrene Ødegård Maskindrift er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det dokumenterer at vi innfrir fagspesifikke krav for «Maskinentreprenører», «Veitransport», «Byggeier» og «Felles Kriterier».  Med det sikrer vi at krav som er satt innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt i tråd med kravene i miljøfyrtårnordningen.

Brødrene Ødegård Maskindrift AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK.

sglogo250x250-vannmerke
Miljøfyrtårn+logo
Return to top of page