Skip links

´

Nordre Finstad Gård, Ski

Hva: Rivning av bolig og driftsbygning. Grunn- og utomhusarbeider for nye bygg

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør

Return to top of page