Skip links

Om oss

En innovativ maskinentreprenør med fokus på kvalitet og effektivitet.
Solid faglig kompetanse og bredt nedslagsfelt innen tradisjonelt grunnarbeid.

Brødrene Ødegård Maskindrift AS er et veletablert maskinentreprenørselskap med over 20 års erfaring i bransjen. Siden oppstart i 2001 har vi opplevd en svært positiv vekst og kan i dag skimte med over 90 kompetente og faglig dyktige medarbeidere. Vår virksomhet favner graving, vannforsyning, avløp og renseanlegg, trykkavløp, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og rivning.

Under ledelse av erfarne prosjektledere blir jobbene gjort smidig og effektivt, til avtalt tid og med høy kvalitet. Vårt fokus på god prosjektledelse uansett type oppdrag har gjort oss til en naturlig samarbeidspartner for flere store aktører innen utvikling av eiendom og infrastruktur.

Vår maskinpark består av over 40 gravemaskiner i forskjellige størrelser, hjullastere, dumpere og spesialutstyr. Våre lastebiler sørger for masse- og maskintransport, både til egen drift og ut mot andre aktører.

Med en moderne og allsidig maskinpark, kombinert med dyktige medarbeidere, sikrer vi god gjennomføringsevne og samarbeid på tvers av fagområder.

Vår målsetning er fortsatt sunn vekst og styrke vår markedsposisjon.

Opplæringsbedrift.

Brødrene Ødegård Maskindrift er godkjent opplæringsbedrift i anleggsmaskinførerfaget og anleggsrørleggerfaget gjennom OKAB. Vi er opptatt av at neste generasjon maskinførere og rørleggere skal motta god opplæring og vi føler et stort og viktig ansvar i å rekruttere ny arbeidskraft til vår bransje. Derfor har vi til enhver tid lærlinger på plass i vår stab.

Return to top of page