Skip links

Rakkestadsvingen, Fredrikstad

Rakkestadsvingen, Fredrikstad

Hva: Ny undergang 4-felt, med tilhørende omlegging av overvanns-kulvert og fjernvarme.

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Return to top of page