Skip links

Referanser

Begby-Borge, Fredrikstad

Begby-Borge, Fredrikstad

Referanser

Ny gang- og sykkelvei, samt omlegging av vei.

Nordre Finstad Gård, Ski

Nordre Finstad Gård, Ski

Referanser

Rivning av bolig og driftsbygning. Grunn- og utomhusarbeider for nye bygg

Roligheten, Sarpsborg

Roligheten, Sarpsborg

Referanser

Grunn- og utomhusarbeider for 6 stk. firemannsboliger

Rakkestadsvingen, Fredrikstad

Rakkestadsvingen, Fredrikstad

Rakkestadsvingen

Ny undergang 4-felt, med tilhørende omlegging av overvanns-kulvert og fjernvarme.

Slevik Terrasse, Fredrikstad

Slevik Terrasse, Fredrikstad

Referanser

Bygging av vei og infrastruktur for nytt boligfelt

Fjernvarme Holmen

Fjernvarme Holmen

Fjernvarme Holmen

Grunnarbeider og utbygging av fjernvarmenett.

Værn

Værn

Værn

Grunn- og rivningsarbeider for nytt omsorgssenter.

Return to top of page