Skip links

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring


Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.


Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.


Si ifra om manglende tilgjengelighet:

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller skriver vi på en måte som gjør at det vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en melding her.

Return to top of page