Skip links

Infrastruktur

Brødrene Ødegård Maskindrift påtar seg prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid.
Vi har opparbeidet oss god erfaring innen infrastruktur:

  • Veibygging
  • Rundkjøringer
  • Kulvertunderganger
  • Fylkesveier
  • Kommunale veier
  • Gangvei
  • Sykkelvei

Vi tilbyr kvalitetssikker prosjektledelse av anleggsarbeid direkte for kunde og som underentreprenør for andre aktører. Det igjen har bidratt til at vi er en naturlig samarbeidspartner for større aktører innen utvikling av eiendom og infrastruktur.

For oss er det å være løsningsorienterte en viktig egenskap og vi er opptatt av god dialog med både kundene og aktørene som ivaretar de ulike fagentreprisene på bygg- og anleggsplassene.

Return to top of page