Skip links

Rivning og miljøsanering.

Rivning og miljøsanering stiller høye krav til sikkerhet, planlegging og riktig maskinpark.

Brødrene Ødegård Maskindrift stiller med nødvendig maskinkraft, tilstrekkelig med utstyr og vi opprettholder alle krav til sikkerhetsmessige hensyn. Alt avfall fra rivning blir sortert og behandlet etter gjeldende regler og levert til godkjent mottak.

Vi river eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og kjedehus, garasjer, anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse, samt sanering av tanker som dieseltanker, slamtanker etc.

Return to top of page