Skip links

Vann og avløp

Brødrene Ødegård Maskindrift har lang og bred erfaring med etablering, utbygging og igangsetting av vann- og avløpsanlegg. Vi gjør alt i forbindelse med VA-anlegg og utfører små og store prosjekter for private, offentlige etater og andre aktører.

Våre rørleggere er sertifiserte og vi innehar utstyr som er tilpasset de krav som stilles til slike prosjekter, herunder landmålingsutstyr og maskinstyring.

Stikkledninger, kommunale hovedledninger og kommunalteknikk med alt av kummer er en del av vår dagligdagse utførelse. Alt av gravearbeider, sperring av veier, gravemeldinger samt rørutbedring ifb med lekkasje og kloakkstopp utføres av egne ansatte.

Drenering

Et dreneringssystem av høy kvalitet er nødvendig for å lede vann og overvann vekk fra grunnmur, vei og andre konstruksjoner. Brødrene Ødegård utfører alt innen drenering og sikrer god jobb uansett utgangspunkt.

Vi drenerer:

  • Grunnmurer
  • Konstruksjoner
  • Jorder
  • Friarealer

Det er viktig at vann og avløpsrør er i god stand slik at man slipper lekkasjer og kloakkstopp. Vi har eget utstyr for kamerainspeksjon av rør og vi vil kunne komme med anbefalinger om eventuelle utskiftninger. Skulle uhellet være ute har vi døgnåpen vakttelefon og kan omgående utføre utbedring av lekkasjer og kloakkstopp.

Return to top of page