Skip links

Våre tjenester

Graving og grunnarbeid

Brødrene Ødegård utfører alt innen graving og grunnarbeider på mindre og større anlegg og vi tar på oss oppdrag for private, bedrifter, stat og kommune

Vi tilbyr komplett grunnarbeider for vann, avløp, planering og utenomhus for boligfelt, nyanlegg, næringsbygg, veibygging, infrastruktur, tomtefelt etc.

I følge med slike prosjekter gjør vi også jobben med innmåling, utstikking, masseberegning og dokumentasjon.

Andre tjenester:

 • Klargjøring av tomter
 • Utomhus hage/park
 • Støttemurer i alle typer
 • Jord, bark og ferdigplen
 • Fjernvarme

Vann og avløp

Brødrene Ødegård har lang og bred erfaring med etablering, utbygging og igangsetting av vann- og avløpsanlegg. Vi gjør alt i forbindelse med VA-anlegg og utfører små og store prosjekter for private, offentlige etater og andre aktører.

Våre rørleggere er sertifiserte og vi innehar utstyr som er tilpasset de krav som stilles til slike prosjekter, herunder landmålingsutstyr og maskinstyring.

Stikkledninger, kommunale hovedledninger og kommunalteknikk med alt av kummer er en del av vår dagligdagse utførelse. Alt av gravearbeider, sperring av veier, gravemeldinger samt rørutbedring ifb med lekkasje og kloakkstopp utføres av egne ansatte.

Drenering

Et dreneringssystem av høy kvalitet er nødvendig for å lede vann og overvann vekk fra grunnmur, vei og andre konstruksjoner. Brødrene Ødegård utfører alt innen drenering og sikrer god jobb uansett utgangspunkt.

Vi drenerer:

 • Grunnmurer
 • Konstruksjoner
 • Jorder
 • Friarealer

Det er viktig at vann og avløpsrør er i god stand slik at man slipper lekkasjer og kloakkstopp. Vi har eget utstyr for kamerainspeksjon av rør og vi vil kunne komme med anbefalinger om eventuelle utskiftninger. Skulle uhellet være ute har vi døgnåpen vakttelefon og kan omgående utføre utbedring av lekkasjer og kloakkstopp.

Trykkavløp

Vi har 20-års erfaring og bred kompetanse med totalentreprise på vann- og avløpsløsninger til nye og eksisterende hytteområder.

Trykkavløp gir fleksibilitet med tanke på valg av traseer og er hensiktsmessig for å unngå store terrenginngrep. Vi har også erfaring med å tilrettelegge for bredbånd samtidig.

Brødrene Ødegård tar hele jobben fra A til Å; prosjektering, søknadsprosess og utførelse.

Transport

I tillegg til transport mot egen drift leverer vi også forskjellige type transport til andre aktører, offentlig og privat. Massetransport og maskintransport. Vi har egne biler for transport av containere med alle typer avfall.

Vi hjelper deg med bortkjøring/innkjøring og levering av alle type masser.

Har du spørsmål vedrørende transport, ta kontakt med Øystein Ødegård, mob. 95752980

Infrastruktur

Brødrene Ødegård påtar seg prosjekter innenfor vei, VA og grunnarbeid.
Vi har opparbeidet oss god erfaring innen infrastruktur:

 • Veibygging
 • Rundkjøringer
 • Kulvertunderganger
 • Fylkesveier
 • Kommunale veier
 • Gangvei
 • Sykkelvei

Vi tilbyr kvalitetssikker prosjektledelse av anleggsarbeid direkte for kunde og som underentreprenør for andre aktører. Det igjen har bidratt til at vi er en naturlig samarbeidspartner for større aktører innen utvikling av eiendom og infrastruktur.

For oss er det å være løsningsorienterte en viktig egenskap og vi er opptatt av god dialog med både kundene og aktørene som ivaretar de ulike fagentreprisene på bygg- og anleggsplassene.

Rivning og miljøsanering.

Rivning og miljøsanering stiller høye krav til sikkerhet, planlegging og riktig maskinpark.

Brødrene Ødegård stiller med nødvendig maskinkraft, tilstrekkelig med utstyr og vi opprettholder alle krav til sikkerhetsmessige hensyn. Alt avfall fra rivning blir sortert og behandlet etter gjeldende regler og levert til godkjent mottak.

Vi river eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og kjedehus, garasjer, anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse, samt sanering av tanker som dieseltanker, slamtanker etc.

Pukkverk

Vårt datterselskap Borge Pukkverk leverer alle fraksjoner av sand, pukk og grus til privat- og proffmarkedet.

Trykk her eller kontakt Driftsleder:

Øystein Ødegård
Mob. 95752980
E-post: oystein@borgepukkverk.no

Mobilknusing

Brødrene Ødegård har også mobile knuse- og sikteverk. Vi knuser og sikter det du trenger av pukkvarer for små og store oppdrag.

Vårt knuse- og sikteverk håndterer masser som:

 • Jord
 • Stein/Grus
 • Trevirke
 • Kvist/Hageavfall

Sprengning

Vårt datterselskap Viken Fjellsprengning tilbyr alt innen boring og fjellsprengning.

Trykk her eller kontakt Bergsprengningsleder:

Jørgen Hermansen
Mob. 90 63 93 88
E-post: Jorgen@vikenfjell.no .

Return to top of page