Skip links

Fagerlia, Fredrikstad

Fagerlia, Fredrikstad

Hva: Grunnarbeider, VA og utomhus til 61 leiligheter og 8 byhus

Oppdragsgiver: Frigaard Entreprenør AS

Return to top of page