Skip links

Stordammen, Fredrikstadmarka

Hva: Grunnarbeider i forbindelse med oppgradering av Stordammen. Ca. 6000 tonn med stablet sprengstein

Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS

Return to top of page